HOTELSKI SMJEŠTAJ

Prema posebnim cijenama uz osobnu rezervaciju

Smještaj sudionika je organiziran u hotelu Dubrovnik

Rezervacija je važeća nakon pisane potvrde organizatora. Rok za rezervaciju smještaja je 21. listopada 2019. Nakon tog roka moguće je rezervirati sobu na zahtjev ovisno o raspoloživosti.