PROGRAM KONGRESA

09:00-09:30

Otvaranje kongresa

 

Moderatori: Ana Bosak Veršić, Filip Jurić

09:30-09:50

Što je jednodnevna kirurgija?
Carlos Magalhaes, Portugal

09:55-10:10

Jednodnevna kirurgija u Hrvatskoj
Josip Baković, Hrvatska

10:15-10:30

Dentalni zahvati u djece uz opću anesteziju
Elizabeta Gjorgievska, Makedonija

10:35-10:50

Jednodnevna kirurgija na Klinici za dječju kirurgiju KBC Rijeka
Branka Balaban, Marko Radman, Hrvatska

10:55-11:25

Pauza za kavu

 

 

 

SEKCIJA DOKTORA MEDICINE

 

Moderatori: Mario Knežević, Morena Milić

11:25-11:40

Anesteziološki kriteriji za jednodnevnu kirurgiju
Iva Smiljanić, Morena Milić, Hrvatska

11:45-11:55

PIRS (percutaneous internal ring suturing technique) u jednodnevnoj kirurgiji
Ana Bosak Veršić, Hrvatska

11:55-12:05

Jednodnevna kirurgija u otorinolaringologiji
Dubravko Manestar, Hrvatska

12:05-12:20

Hitna kirurgija u postavkama jednodnevne kirurgije – povratak u budućnost
Filip Jurić, Hrvatska

12:20-12:35

Izbor anestezije u jednodnevnoj kirurgiji
Mario Nikolić, Morena Milić, Hrvatska

12:35-12:50

Primjena ProGrip mrežica u liječenju preponskih kila
Radoslav Stipić, Hrvatska

12:50-13:05

Obostrani torakalni paravertebralni blok na razini Th4-Th10 pod kontrolom UTY (OTPB)
za laparokopsku kolecistektomiju u jednodnevnoj kirurgiji, prikaz tri slučaja
Ivo Jurišić, Hrvatska

13:05-13:20

Postoperativna bol i PONV u jednodnevnoj kirurgiji
Emanuel Borović, Hrvatska

13:20-13:35

Prijeoperacijska obrada pacijenata za zahvate u jednodnevnoj kirurgiji
u Republici Hrvatskoj – jesmo li spremni za drukčiji pristup?
Gabrijela Bešlić, Hrvatska

 

13:35-13:45

Rasprava

13:45 -15:00

Ručak

14:15-15:00

Skupština HDJK

 

Moderatori: Robert Kliček, Iva Botica

15:00-15:15

Intervencijski radiološki zahvati u jednodnevnoj kirurgiji
Antonio Bulum, Hrvatska

15:20-15:35

Primjena terapije negativnim tlakom u jednodnevnoj kirurgiji
Robert Kliček, Hrvatska

15:40-15:55

Efekti hospitalizacije na socio-emocionalni razvoj djeteta
Iva Kirša, Hrvatska

16:00-16:15

Operativne tehnike u „office“ histeroskopiji
Marko Klarić, Gabrijela Sopta Primorac, Hrvatska

16:20-16:35

Slažemo se da ne postoji dogovor – postavljanje intragastričnog balona i anestezija
Ana Brundula, Hrvatska

16:40-17:10

Pauza za kavu

 

Moderatori: Ana Bosak Veršić, Josip Baković

17:10-17:25

Analagezija u pedijatrijskoj jednodnevnoj kirurgiji
Vera Tulić, Hrvatska

17:30- 17:45

Neplanirani prijem nakon zahvata u jednodnevnoj kirurgiji
Mario Knežević, Hrvatska

17:50-18:05

Laparoskopska kolecistektomija u jednodnevnoj kirurgiji
Đana Vanjak Bielen, Hrvatska

18:10-18:25

Adenotomija i tonzilektomija u jednodnevnoj kirurgiji 
Iva Botica, Hrvatska

18:30-18:45

Lasersko liječenje perianalnih fistula
Ivan Romić, Hrvatska

18:45-18:55

Jednodnevna kirurgija tijekom pandemije Covid-19
Ivan Silvije Gržan, Hrvatska

18:55-19:05

Jednodnevna kirurgija u SKB Mostar
Vlatka Martinović, Bosna i Hercegovina

19:05

Zatvaranje kongresa

 

 

 

BOLNIČKA DENTALNA MEDICINA:

INTEGRIRANI PRISTUP KONZERVATIVNOM I ORALNO-KIRURŠKOM LIJEČENJU

 

Jednodnevna oralna kirurgija i sanacija zubi u općoj anesteziji

Stomatološki zahvati u općoj anesteziji: indikacije i kontraindikacije 

Uvodna riječ:

 

 

11:25

prof.dr.sc. Željko Verzak
“Prvih pet godina Dnevne bolnice s jednodnevnom oralnom kirurgijom Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb”

 

Moderator: prof.dr.sc. Irina Filipović Zore, dr.med.dent.

11:40-11:55 

prof.dr.sc. Vlaho Brailo, dr.med.dent.
“Struktura pacijenata i ishod procesa trijaže za stomatološku sanaciju u općoj anesteziji”

11:55-12:10

dr.sc. Marin Lozić,dr.med.
“Stomatološki zahvati u općoj anesteziji: naš protokol”

12:10-12:25

prof.dr.sc. Dragana Gabrić, dr.med.dent.
“Primarni adenokarcinom mandibule-prikaz rijetkog slučaja” 

12:25-12:40

dr.sc. Marko Vuletić, dr.med.dent.
“Ameloblastom- enukleacija ili resekcija” 

12:40-12:55

dr.sc. Igor Blivajs, dr.med.
” Mogućnosti i ograničenja kirurgije usne šupljine i ždrijela u okviru jednodnevne kirurgije” 

12:55-13:10

doc.dr.sc. Petar Đanić, dr.med.dent.
Sanacija zubi u općoj anesteziji- potreba ili luksuz“

13:10-13:45

Rasprava 

13:45-15:00

Ručak

14:15-15:00

Skupština HDJK

 

 

 

Sve mogućnosti stomatološkog liječenja djece s teškoćama u razvoju

Različite specijalističke djelatnosti u liječenju medicinski kompromitiranih bolesnika

Sistemske bolesti – oralne manifestacije

 

Moderator: dr.sc. Marko Vuletić, dr.med.dent.

15:00-15:15

doc.dr.sc. Valentina Brzović Rajić, dr.med.dent.
“Endodontsko liječenje u općoj anesteziji: mogućnosti i izazovi”

15:15-15:30

prof.dr.sc. Vlatko Pandurić, dr.med.dent.
“U čemu možemo pogriješiti tijekom jednoposjetnog endodontskog liječenja“

15:30-15:45

prof.prim.dr.sc. Danica Vidović Juras, dr.med.dent.
“Bolnička dentalna medicina – timski rad kao ključ uspjeha”

15:45-16:00

doc.dr.sc. Domagoj Vražić, dr.med.dent.
“Liječenje periimplantatnih bolesti u bolničkoj dentalnoj medicini – nepremostiv izazov?”

16:00-16:15

prof.dr.sc. Kristina Goršeta, dr.med.dent.
“Etiologija i terapija Molarno-incizivne hipomineralizacije”

16:15-16:30

prof.dr.sc. Tomislav Škrinjarić, dr.med.dent.
“Psihološka priprema pedijatrijskih onkoloških pacijenata za stomatološko liječenje”

16:30-16:40

Rasprava

16:40-17:10

Pauza za kavu

 

Moderator: prof.dr.sc. Ivana Medvedec Mikić, dr.med.dent.

17:10-17:25

prof.dr.sc. Ivana Medvedec Mikić, dr.med.dent.
“Sanacija tvrdih zubnih tkiva u endotrahealnoj anesteziji kod pacijenata s ektodermalnom displazijom-prikaz slučaja”

17:25-17:40

prof.dr.sc. Antonija Tadin, dr.med.dent.
“Kvaliteta života osoba s posebnim potrebama obzirom na oralno stanje”

17:40-17:55

prof.prim.dr.sc. Danko Bakarčić, dr.med.dent.
“Postupci stomatološke sanacije u općoj anesteziji u KBC-a Rijeka”

17:55-18:10

prof.dr.sc. Nataša Ivančić Jokić, dr.med.dent.
“Rezultati petogodišnje prakse stomatološke sanacije u općoj anesteziji u KBC-u Rijeka“

18:10-18:30

Rasprava

VrijemeNaziv PredavanjaAutori
08:00 – 10:00REGISTRACIJA
09:00 – 09:30OTVARANJE KONGRESA
09:45 – 09:55Što je multimodalna strategija unapređenja higijene ruku?Romana Palić, Ana Budimir, Zrinka Bošnjak
KBC Zagreb
09:55 – 10:05Dnevna bolnica u oftalmologijiKrpo Ajlina
KB Mostar
10:05 – 10:15Izazovi implementacije sestrinske dokumentacije jednodnevne kirurgijeSanja Ivanović
Klinika za dječje bolesti Zagreb
10:15 – 10:25Proces rada u dnevnoj bolnici na odjelu dječje kirurgijeAida Hadžić, Jolanda Deželak
Univerzitetni klinični center Ljubljana
10:25 – 10:35Indikacije za sanaciju zuba u općoj anesteziji kod djece – uloga medicinske sestre i dentalnog asistenta u timu dentalne medicineSanja Kolarić
KBC Zagreb
10:35 – 10:45Primjena sestrinske dokumentacije u jednodnevnoj kirurgiji Draženka Jagar, Slavica Pirc, Sandra Lovrić
Opća bolnica “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica
10:45 – 10:55RASPRAVA
Moderatori: Sanja Ivanović i Danijela Zubak
10:55 – 11:25PAUZA ZA KAVU
11:25 – 11:35Preoperativna i postoperativna skrb djeteta u sobi za oporavak Davorka Ćelić, Anita Štokić, Petra Šaban
KBC Rijeka
11:35 – 11:45Važnost psihološke primjene djeteta za boravak u jednodnevnoj kirurgijiMaja Khan
KBC Rijeka
11:45 – 11:55Zbrinjavanje traumatske rane terapijom negativnim tlakom s Hydrofiber tehnologijom/prikaz slučajaTatjana Šterpin, Andrej Angelini, Lucija Jović Opća bolnica Pula
11:55 – 12:05Prednosti i nedostatci izvođenja adenotomije kroz jednodnevnu kirurgijuSandra Kovačić, Aleksandar Fišer,
Jasna Arbanas, Ivona Perković
KBC Rijeka
12:05 – 12:15 Medicinski kompleksni pacijenti – asistiranje tijekom dijagnostičko-terapijskih postupaka u ordinaciji dentalne medicineBranka Crnković
KBC Zagreb
12:15 – 12:25Imunokompromitirani pacijenti – uloga medicinske sestre/dentalnog asistenta u sali jednodnevne kirurgijeTatjana Molnar, Paula Ozimec
KBC Zagreb
12:25 – 12:35RASPRAVA
Moderatori: Branka Crnković i Marta Baćurin
12:35 – 12:45Jednodnevna kirurgija Klinike za oftalmologiju KBC-a RijekaSilvija Pavleković
KBC Rijeka
12:45 – 12:55Jednodnevna kirurgija u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veteranaSanja Franc, Biljana Čehulić
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
12:55 – 13:05Zbrinjavanje bolesnika u Dnevnoj bolnici radiologije putem zavoda za jednodnevnu kirurgiju Radmila Orak, Tanjica Jedvaj
KB Dubrava
13:05 – 13:15Organizacija rada Dnevne bolnice za kolorektalni karcinom pri Zavodu za jednodnevnu kirurgiju Ružica Tomičić
KB Dubrava
13:15 – 13:25Intraviteralna terapija u jednodnevnoj kirurgiji Petra Sučić, Matea Galić

KBC Zagreb
13:25 – 13:35Očna jednodnevna kirurgija Klinike za očne bolesti KBC-a ZagrebIvan Celovec, Marijana Krmić
KBC Zagreb
13:35 – 13:45RASPRAVA
Moderatori: Sanja Buhin i Katica Peranić Šegota
13:45 – 14:45RUČAK
14:50 – 15:00Zadovoljstvo bolesnika pruženom uslugom preoperativne obrade kroz dnevnu bolnicu opće kirurgije Željka Fink, Danijela Zubak
KB Dubrava
15:00 – 15:10Specifičnosti intraoperativne njege pacijenata u operacijskoj sali za jednodnevnu kirurgijuHelena Gugec, Ana Sikirić, Katarina Blažević
KB Dubrava
15:10 – 15:20Odražava li organizacija rada zadovoljstvo roditelja? Iskustvo sa ORL jednodnevne kirurgije Dječje bolnice SrebrnjakMarija Igrec
Dječja bolnica Srebrnjak
15:20 – 15:30VenepunkcijaMaja Barošević
KBC Zagreb
15:30 – 15:40Ortodontska primjena pacijenta za kortikotomiju zuba Sanja Vučković-Hrkač
KBC Zagreb
15:40 – 15:50Endovenozni tretman liječenja varikoznih vena na jednodnevnoj kirurgiji Ana Plavac, Valentina Goreta
KBC Zagreb
15:50 – 16:00Operacije varikoznih vena u jednodnevnoj kirurgiji na Kliničkom bolničkom centru Zagreb tijekom 2021. godineKrešimir Sokol, Nikolina Šebek-Kuman, Tihana Ercegović, Mirta Pensa, Ana Marija Petrec
KBC Zagreb
16:00 – 16:10Zbrinjavanje kirurške rane terapijom negativnim tlakom putem dnevne bolnice u sklopu Zavoda za jednodnevnu kirurgijuIvana Markulin, Mateja Zajec
KB Dubrava
16:10 – 16:25RASPRAVA
Moderatori: Tatjana Molnar i Željka Fink
16:40 – 17:10PAUZA ZA KAVU
17:10 – 18:10OKRUGLI STOL
18:50ZATVARANJE KONGRESA