TEME

TEME / KONGRES jednodnevne kirurgije

  • Ustroj i organizacija rada jednodnevne kirurgije sa aspekta HZZO-a, liječnika i sestrinske službe.
  • Specifičnosti anestezije u jednodnevnoj kirurgiji.
  • Specifičnosti jednodnevne kirurgije kroz prikaz pojedinih kirurških djelatnosti (dječija kirurgija, vaskularna kirurgija, abdominalna kirurgija, traumatologija i ortopedija, ORL i maksilofacijalna kirurgija, plastična kirurgija, okulistika, urologija i ginekologija).
  • Bolnička dentalna medicina: integrirani pristup konzervativnom i oralno- kirurškom liječenju 

      –   Jednodnevna oralna kirurgija i sanacija u općoj anesteziji

      –   Sve mogućnosti stomatološkog liječenja djece s teškoćama u razvoju

      –    Različite specijalističke djelatnosti u liječenju medicinski kompromitiranih bolesnika

      –   Stomatološki zahvati u općoj anesteziji: indikacije i kontraindikacije

      –   Sistemske bolesti – oralne manifestacije

      –   Medicinska skrb i njega pacijenta u bolničkoj dentalnoj medicini

  • Uloga medicinske sestre u jednodnevnoj kirurgiji

 

Prijava sažetaka moguća je DO 30. 09. 2022.

ZA DOKTORE MEDICINE I STOMATOLOGIJE DO 30.9.2022.

ZA MEDICINSKE SESTRE DO 04.09.2022.

* liječnici – prijavu sažetaka poslati na kongresjdk@gmail.com
* medicinske sestre i tehničari – prijavu sažetaka poslati na kongresjdk.sestre@gmail.com
* Sažeci će biti objavljeni u Supplementu Acta Chirurgica Croatica i Acta Stomatologica Croatica.