TEME

TEME / KONGRES jednodnevne kirurgije

1. Organizacija u jednodnevnoj kirurgiji
2. Specifičnosti anestezije u JK
3. Jednodnevna kirurgija u kirurškim djelatnostima (dječja kirurgija, ORL, oftalmologija, ginekologija, ortopedija)
4. Jednodnevna kirurgija u stomatologiji

TEME / konferencija "MEDICINSKA SESTRA I TEHNIČAR U JEDNODNEVNOJ KIRURGIJI"

1. Specifičnosti njege u jednodnevnoj kirurgiji
2. Protokoli u jednodnevnoj kirurgiji
Okrugli stol: “Uloga sestrinstva u organizaciji jednodnevne kirurgije”

Prijava sažetaka moguća je dO 17.11. 2019.

* liječnici – prijavu sažetaka poslati na kongresjdk@gmail.com
* medicinske sestre i tehničari – prijavu sažetaka poslati na medicinskesestrejdk@gmail.com